Alpinism utilitar Cluj - SPIDER ALPIN

NSPM 70 Norme de protectie a muncii pentru alpinism utilitar

Orașele moderne au clădiri cu multe etaje, care au nevoie periodic de întreținerea fațadelor. Alpinistii utlitari din Cluj, de la compania SPIDER ALPIN, sunt profesionistii care sunt pregătiți sa efectueze o serie de lucrari la o altitudine mare, sa ofere rezolvarea unor astfel de probleme. O caracteristică a unei astfel de lucrări este punerea în aplicare a oricărui proiect , indiferent de înălțime, cât mai curând posibil.

Suntem o firmă de alpinism utilitar din Cluj, bazată exclusiv pe tehnici de alpinism utilitar profesional si industrial. După cum probabil ştiți, alpinismul utilitar industrial este o meserie riscantă, îţi desfăşori de multe ori activitatea la înălţime, fiind asigurat doar de o coardă, viaţa îţi atârnă de un fir de aţă, aproape la propriu.

Din păcate există colegi alpinişti utilitari industriali care oferă aceste servicii doar pentru că le place riscul și adrenalina, fiind foarte puțini responsabili și focusați. De aceea, câteodata apar situaţii în care cad materiale care nu ar trebui să cadă, un lucru care reprezintă un risc pentru oamenii care trec in zonă sau în unele cazuri pot să se dezechilibreze alpiniștii. Aceasta se întâmplă cel mai des din cauza amatorismului cât și a lipsei unui echipament omologat, profesionist. Un alpinist profesionist trebuie să dețină: adeverințele medicale la zi, diploma de absolvire în domeniul alpinism utilitar și echipamentul de serviciu verificat la zi.

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de protectie a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva persoanele juridice si fizice de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de protectie a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

Normele specifice de protectie a muncii, fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:

 • Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie si medicina muncii general valabile pentru orice activitate;
 • Norme specifice de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau proprietate a persoanei fizice sau juridice in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de protectie a muncii – practicata in cadrul Normelor generale – pentru orice proces de munca.

Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza:

Executantul – omul implicat nemijlocit in executarea sarcinii de munca.

Sarcina de munca – totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

Mijloace de productie – totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale) care se utilizeaza in procesul de munca.

Mediul de munca – ansamblu conditilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul normelor specifice de protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau a mai multor activitati in conditii de protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protectiei muncii, la nivelul fiecarui element al sistemului, executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediul de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea protectiei muncii, constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, baza pentru:

 • activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;
 • autorizarea functionarii unitatilor;
 • instruirea salariatilor cu privire la protectia muncii;
 • cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

Norma specifica de protectie a muncii pentru alpinism utilitar se va aplica, de la caz la caz, in functie de domeniu de activitate, cumulat cu normele specifice de protectie a muncii ale celorlalte activitati desfasurate in domeniul respectiv.

De asemenea, aplicarea Normei specifice de protectie a muncii pentru alpinism utilitar trebuie sa se faca complementar cu specificatiile standardelor de securitate a muncii, de referinta, in domeniul de activitate abordat.

1. Prevederi generale

Continut

Art. 1. – Normele specifice de protectie a muncii pentru alpinism utilitar cuprind prevederi si reglementari pentru prevenirea accidentelor de munca si/sau a imbolnavirilor profesionale in conditiile de lucru la inaltime executat cu tehnici specifice alpinismului utilitar.

Scop

Art. 2. – Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala existente in cadrul lucrarilor de alpinism utilitar, precum si in timpul accesului la, si de la locul de munca amplasat la inaltime.

Domeniu de activitate

Art. 3. – Prevederile prezentelor norme au caracter national si se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati in locuri de munca situate la inaltime utilizand procedee tehnice si echipamente specifice alpinismului si speologiei, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si/sau de modul lor de organizare.

Art. 4. – (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale pentru protectia muncii.

(2) Pentru activitatile nespecificate sau auxiliare alpinismului utilitar se vor aplica prevederile normelor specifice conexe, prezentate in Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art. 5. – Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica, survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau fizice sau la nivelul proceselor de munca.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor de alpinism

2.1. Selectia

Art. 6. – Operatorii angajati pentru executarea unor lucrari de alpinism utilitar, trebuie sa fie selectionati astfel ca sa indeplineasca simultan, urmatoarele conditii minime:

 1. a) sa fi implinit varsta de 18 ani la data angajarii;
 2. b) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare, aptitudini si capacitati neuropshice verificate si atestate in urma unui examen medical;
 3. c) sa nu depaseasca varsta de 35 de ani, care se poate decala la 45 de ani, in urma avizului medical de specialitate;
 4. d) sa posede o experienta de mers si de orientare pe munte de minimum 2 ani.

Art. 7. – Participarea la lucrari este permisa numai dupa ce operatorul a absolvit cursul de specialitate de minimum 7 zile pentru tipul respectiv de lucrari.

2.2. Instruirea personalului

Art. 8. – Instruirea de specialitate care include si instructajul de securitate a muncii, se face esalonat, in conformitate cu “Indicatorul de calificare pentru operatorii alpinisti interventie”, cod 00.01.06, aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 9. – In cazul lucrarilor desfasurate pe baza unor tehnologii complexe (de exemplu: expertizari de constructii industriale, lucrari de demolare, montarea/demontarea unor instalatii tehnologice complexe etc.), instructajul de protectie a muncii trebuie efectuat in cazul fiecarei tehnologii, la modificarea acestei tehnologii, in corelare cu conditiile concrete in care se aplica tehnologia respectiva sau ori de cate ori se modifica conditiile de munca.

Art. 10. – Operatorii nu vor fi admisi la lucrarile de alpinism utilitar daca la instructajul de specialitate, inclusiv cel de protectie a muncii si PSI, nu au dovedit ca si-au insusit toate prevederile tehnice si de protectie a muncii corespunzatoare tuturor operatiilor si fazelor ce compun tehnologia aplicata.

2.3. Incadrarea si repartizarea personalului la locurile de munca

Art. 11. – Operatorii angajati pentru lucrari de alpinism utilitar, ca si personalul cu alte calificari de baza care aplica procedee si tehnici de alpinism utilitar pentru operatiunile ajutatoare (de deplasare si de stationare in pozitia de lucru) trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute la Art. 6. si 8.

Art. 12. – Pentru repartizarea operatorilor la locurile de munca amplasate la inaltime, cu specific de alpinism utilitar, se va tine cont de:

 1. a) calificarea profesionala;
 2. b) pregatirea tehnica de specialitate;
 3. c) aptitudini, experienta, capacitate fizica si neuropsihica in domeniul mersului pe munte, al lucrului la inaltime si al specializarii in anumite lucrari sau operatii;
 4. d) starea de sanatate si de odihna, in momentul inceperii activitatii.

Art. 13. – Persoanele care urmeaza perioada de selectie si operatorii alpinisti care au categoria I-a de specializare pot participa la lucrari la inaltime cu tehnologii curente (respectand Normele specifice lucrului la inaltime) si in calitate de secunzi sau participanti la lucrarile de alpinism utilitar, caz in care este obligatorie asigurarea de sus.

Inaltimea locului de munca fata de baza de referinta naturala sau artificiala (regrupare), nu trebuie sa depaseasca, in aceste cazuri, 40 m.

Art. 14. – Repartizarea operatorilor alpinisti cu pregatire superioara se va face conform cu prevederile “Indicatorului de calificare” pentru categoria respectiva, ale Normei generale de protectie a muncii si conditiile concrete de la locul de munca.

Art. 15. – In cazul lucrarilor de alpinism utilitar deosebit de complexe, cum ar fi interventiile in scopul salvarii de la inaltime, al expertizarilor sau reparatiilor unei avarii, operatorii alpinisti se repartizeaza numai in baza unui program elaborat de catre conducatorul lucrarilor.

Art. 16. – Echipa de alpinism utilitar trebuie formata din cel putin doi operatori din care unul desemnat a fi sef de echipa, iar altul loctiitorul acestuia.

Art. 17. – Se admite, in special in conditiile de iarna, ca echipa formata din 4 operatori sa se deplaseze sau sa lucreze in grupe de cate doi, dar nu la distanta mai mare de limita vederii.

Art. 18. – In alpinismul utilitar este interzisa deplasarea sau lucrul individual (solitar).

Art. 19. – In caz de forta majora (accident, calamitate sau avarie) se admite deplasarea individuala a unui operator, in scopul salvarii celorlalti membrii ai echipei de lucru. Acest operator trebuie sa aiba asupra sa mijloace de comunicare – semnalizare (radio, lanterne etc.) in stare de functionare.

Art. 20. – Fiecare echipa de alpinism utilitar trebuie condusa, controlata si supravegheata in permanenta de un sef de echipa numit prin decizia conducatorului lucrarii sau, in lipsa acestuia, de catre un loctiitor, numit de asemenea prin decizie.

Art. 21. – Seful de echipa sau loctiitorul acestuia trebuie sa repartizeze operatorii, pe toata durata programului de lucru, in functiile de cap la coarda, secund si participanti. Rolul operatorilor in cadrul echipei se poate schimba de-a lungul ciclurilor de lucru, cu conditia ca durata lucrului la inaltime, pentru fiecare operator, sa nu fie mai mare de 6 ore/schimb.

Daca conditiile de lucru (noxe, factori de mediu etc) sunt deosebit de grele, durata schimbului de lucru se va reduce in mod corespunzator.

Art. 22. – Daca seful de echipa constata ca un operator se afla in imposibilitatea indeplinirii in conditii de maxima siguranta a sarcinilor de munca care i-au fost incredintate, el are obligatia de a-i repartiza o activitate mai sigura sau mai putin obositoare.

Art. 23. – In cazul indisponibilitatii (accidentarii) sefului de echipa si/sau a loctiitorului acestuia, sarcinile sale vor fi preluate de cel mai competent si experimentat operator, pentru asigurarea intreruperii lucrului fara pericole de accidentare.

Art. 24. – Daca seful de echipa constata ca echipa nu poate executa in siguranta sacina de munca (din cauza unor conditii periculoase aparute in zona de lucru, al unor factori de mediu deosebit de gravi etc.), are obligatia de a intrerupe imediat lucrul si a pune echipa in siguranta prin adapostire, retragere, bivuacare etc. dupa caz. Daca oprirea sau retragerea mentine echipa intr-o stare periculoasa, seful de echipa trebuie sa solicite ajutor din exterior, printr-un mijloc prevazut in tehnologie (plan tactic sau program de lucru).

Art. 25. – Pregatirea si repartizarea operatorilor alpinisti trebuie facuta in asa fel incat, in orice moment, fiecare operator sa fie apt sa se autosalveze sau sa-si salveze un coechipier, dintr-o situatie dificila (cadere in coarda, ranire etc).

In acest scop, echipa trebuie sa dispuna, la baza de plecare si/sau regrupare, de echipamente de rezerva, trusa de prim ajutor, echipamente de bivuac, alimente, apa de rezerva si altele, dupa caz.

Art. 26. – Toti operatorii alpinisti care lucreaza la inaltime vor fi supusi examenului medical periodic, la intervalul si examinarile clinico-functionale stabilite de Ministerul Sanatatii, in functie de caracteristicile locului de munca amplasat la inaltime.

Art. 27. – Persoana juridica care angajeaza este obligata sa elibereze operatorilor care solicita angajarea “Fisa medicala de angajare tip”, emisa de catre Ministerul Sanatatii in care va preciza locul de munca in care isi va desfasura activitatea operatorul, iar medicul va aviza, in urma examinarii, daca operatorul poate fi incadrat sau nu in acel loc de munca.

Art. 28. – Avizul medical la incadrare se da numai de medic (al persoanei juridice care angajeaza sau al circumscriptiei teritoriale) pe baza examenelor clinico-functionale si de laborator.

Art. 29. – Examenele medicale periodice trebuie sa aiba drept scop:

 1. a) depistarea precoce si prevenirea agravarii unor afectiuni neprofesionale;
 2. b) urmarirea adaptarii neuropsihice a operatorilor.

2.4. Dotarea cu echipamente individuale de protectie (EIP)

Art. 30. – Operatorii care lucreaza in conditii de alpinism utilitar, indiferent de domeniul de activitate, trebuie sa poarte echipament individual de protectie (EIP), specific eliminarii pericolului caderii in gol sau al alunecarii pe o panta inclinata.

Art. 31. – Stabilirea componentei EIP pentru alpinism utilitar, precum si acordarea acestuia se vor face in functie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si de prevederile Normativului – cadru de acordare a echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru, elaborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 32. – Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie, in vigoare.

Art. 33. – EIP specific eliminarii pericolului caderii in gol, respectiv al alunecarii pe o panta inclinata, trebuie suplimentat, de la caz la caz, cu EIP pentru combaterea celorlalte pericole de accidentare si/sau imbolnavire profesionala posibile la locul de munca aflat la inaltime, (electrocutari, intoxicatii etc.) in functie de domeniul de activitate.

Art. 34. – Operatorii sunt obligati sa foloseasca EIP pe timpul lucrului, precum si pe itinerariu de intrare si retragere la/de la locul de munca, sa-l intretina si pastreze in bune conditii, conform instructiunilor de utilizare ale echipamentului respectiv.

Casca de protectie

Art. 35. – Pentru alpinismul utilitar, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de protectie.

Art. 36. – Cand temperatura aerului este scazuta, casca de protectie trebuie purtata peste un capison calduros.

Art. 37. – Inainte de inceperea deplasarii sau a lucrului, este obligatorie verificarea de catre operator a integritatii castii de protectie, a sistemului de amortizare, a posibilitatilor de reglare a acestuia si a curelelor de prindere.

Art. 38. – Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi, fisuri, gauri ale carcasei sau deteriorari ale sistemului de amortizare. Casca defecta va fi scoasa imediat din uz.

Centura de siguranta

Art. 39. – Pentru lucrarile de alpinism utilitar, purtarea centurilor de siguranta este obligatorie, daca masurile integrate de amenajare si dotare a locului de munca nu elimina pericolul caderii.

Art. 40. – Centura de siguranta trebuie purtata si pe itinerariu de intrare sau retragere la/de la locul de munca, daca conditiile de munca sau de mediu impun aceasta; tipul de centura si componentele sale trebuie sa corespunda domeniului respectiv de activitate.

Art. 41. – Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin suspendare impotriva caderii sau alunecarii, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a se folosi centura de siguranta pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata. Legarea corzii la centura se face direct, utilizand unul sau doua noduri Opt.

Art. 42. – Operatorul are obligatia de a verifica inainte de utilizare centura de siguranta si accesoriile acesteia. Vizual se examineaza cusaturile, cataramele de reglare, urmarind in mod special trecerea a treia oara a chingii de reglare prin catarama.

Art. 43. – Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

 1. a) prezinta rupturi, pete, destramari, catarame defecte, coroziuni ale pieselor metalice, rosaturi, arsuri, taieturi etc.;
 2. b) nu mai respecta conditiile de garantie stabilite de catre producator.

Art. 44. – Centurile de siguranta, lonjele si carabinierele trebuie pastrate la loc uscat, lipsit de noxe sau temperaturi extreme, respectand instructiunile producatorului.

2.5. Pregatirea activitatilor

Art. 45. – Toate procesele de munca si activitatile de alpinism utilitar, care fac obiectul acestei norme se stabilesc, respectand urmatoarele etape:

 1. a) Documentarea

In acesta etapa, specialistul care proiecteaza o activitate de alpinism utilitar, impreuna cu seful de echipa, eventual cu membrii cei mai competenti ai echipei, studieaza datele teoretice referitoare la activitatea propusa:

– harti, schite, desene si detalii tehnice etc.

– date si informatii, scrise sau orale, de ultima ora, referitoare la pericolele care exista sau pot aparea in viitorul apropiat, la locul de munca respectiv;

– date privind zonele apropiate si posibilitati de retragere, salvare si prim ajutor;

– date privind alte echipe care lucreaza in zona respectiva sau invecinata;

– prognozele meteo pentru perioada prevazuta in proiectul de program.

Toata aceasta documentare sta la baza deciziei conducerii unitatii, daca posibilitatile umane, tehnice, materiale si de timp ale echipei permit executarea, in deplina siguranta a lucrarii.

 1. b) Proiectarea procesului de munca

Executantul proiectului tehnologic (plan tactic, program sau regulament, dupa caz), avand in vedere cerintele si posibilitatile mentionate la pct. a), esaloneaza toate operatiile si fazele necesare desfasurarii lucrarii, optimizand:

– protectia muncii;

– productivitatea muncii (ritmul sau viteza de deplasare), implicit si pretul de cost;

– ergonomia muncii.

 1. c) Pregatirea tehnica, fizica si psihica

Conducatorul lucrarii are obligatia de a asigura toate conditiile pentru pregatirea tehnica si fizica fiecarui membru al echipei de alpinism utilitar, in special in cazul in care au existat perioade de pauza, sau dimpotriva, de suprasolicitare. In aceste sedinte de pregatire se reface conditia fizica strict necesara desfasurarii lucrarii viitoare, se imbunatatesc si se testeaza procedeele tehnice de specialitate si calitatile psihice individuale.

 1. d) Pregatirea materiala

In concordanta cu necesitatile tehnologiei de lucru, echipa trebuie dotata cu toate echipamentele de protectie individuala si colectiva si cu echipamentele de lucru necesare, a caror utilizare trebuie insusita, exersata si testata in cadrul sedintelor de pregatire esalonate, inaintea inceperii lucrarilor.

2.6. Studierea conditiilor locale

Art. 46. – Inainte de intrarea in zona de lucru, echipa de alpinism utilitar trebuie sa efectueze direct, cat mai obiectiv si detaliat recunoasterea conditiilor locale din acest spatiu, luand urmatoarele masuri:

 1. a) studierea si protectia zonelor periculoase, de la baza inferioara, superioara si din laturile spatiului desemnat ca zona de lucru;

Ca zona periculoasa este desemnata o suprafata circulara, cu centrul in punctul de lucru, la baza si la partea superioara a obiectivului si cu raza egala cu:

R1=H/10 -in cazul in care peretele este surplombat sau vertical, nu exista obstacole care pot ricosa eventualele obiecte cazute si vantul are viteza sub 2m/s;

R2=H/5 -in cazul in care peretele este oblic sau prezinta anexe care pot devia obiectele cazute, iar vantul are viteza sub 5m/s;

R3=H/3 -In cazul R2, in plus exista un curent de aer cu viteza pana la 10 m/s, in directia cea mai defavorabila.

Zonele periculoase se ingradesc cu corzi, panouri, sau alte mijloace care sa avertizeze si sa opeasca intrarea altor persoane in acest spatiu.

 1. b) studierea si identificarea conditiilor de mediu din zona de lucru: temperatura, umiditate, starea zapezii, portiuni cu gheata, zone friabile, pamantoase etc. si marcarea traseului optim de deplasare;
 2. c) studierea eventualelor noxe existente, sau posibil sa apara in timpul lucrului si prevederea unor masuri adecvate pentru eliminarea sau diminuarea efectelor lor;
 3. d) dispunerea unuia sau mai multor observatori, in afara zonei periculoase, in scopul protectiei echipei de lucru sau a altor persoane care se pot expune unor pericole, prin deplasarea sau stationarea in apropierea zonei periculoase a obiectivului;
 4. e) preluarea unui proces verbal, de la proprietarul obiectivului, a zonei de lucru, pe o perioada si in conditii strict precizate si de comun acord;
 5. f) inalizarea fisei tehnologice de lucru, cu detalii tehnice si instructiuni de protectie a muncii adaptate la conditii concrete de lucru si semnarea ei de catre beneficiar;
 6. g) instruirea si testarea finala, la fata locului, a executantilor si semnarea fisei tehnologice de lucru si a fiselor individuale de protectie a muncii.

Art. 47. – In cazul in care vantul prezinta o viteza mai mare de 10 m/s, respectiv 36 km/h, lucrarea de alpinism utilitar nu se incepe, respectiv se intrerupe, daca acest pericol intervine in timpul lucrului.

Art. 48. – Operatiunile pregatitoare, mentionate la Art. 46. pct. a) – g), se repeta la fiecare intrare in schimbul de lucru sau ori de cate ori se constata pericole care pot afecta securitatea echipei, fiind necesara completarea sau modificarea tehnologiei de lucru.

Art. 49. – Modificarea tehnologiei de lucru se va face numai cu acordul proiectantului procesului tehnologic, mai putin operatiile de salvare si prim ajutor, care se initieaza si se conduc direct de catre seful de echipa.

Art. 50. – Conducerea unitatii si seful de echipa trebuie sa studieze si conditiile de deplasare spre si de la locul de munca, prevazand un itinerar cat mai putin expus la pericole si mijloace de transport si de protectie a muncii adecvate.

2.7. Organizarea locului de munca si desfasurarea lucrarilor

Art. 51. – La intrarea in zona de lucru, operatorii alpinisti, sub indrumarea si controlul direct al sefului de echipa, au obligatia de a aplica in practica prevederile tehnologiei de lucru si cunostintele de protectie a muncii dobandite cu ocazia instruirilor.

Art. 52. – Pentru organizarea locului de munca sunt obligatorii urmatoarele etape:

 1. a) se organizeaza baza de plecare, stabilind sau plantand punctele fixe de autoasigurare, pozitia operatorilor, locul de depozitare al echipamentelor si materialelor si posibilitatile de comunicare si semnalizare dintre operatori (vizuala, sonora, radio sau combinata);
 2. b) se executa controlul cantitativ si calitativ al echipamentelor de protectie;
 3. c) se executa echiparea completa sau partiala a operatorilor cu echipamente de protectie, comune sau individuale si cu echipamente de lucru;
 4. d) se desemneaza ordinea in echipa; se numeste capul de coarda, ca fiind cel mai bine pregatit si experimentat operator al echipei, secundul care il asigura si ceilalti echipieri;
 5. e) se executa legarea in coarda dinamica, folosind legarea directa cu nodul Opt;
 6. f) capul de coarda preia echipamentele necesare asigurarii intermediare, eventual si cele necesare amenajarii primei regrupari si incepe executarea primei operatii.

Art. 53. – In timpul deplasarii unui operator, la verticala acestuia nu trebuie sa stationeze, sa lucreze sau sa se deplaseze alt operator.

Art. 54. – In lungimile de coarda cu dificultate, nu este permis mersul concomitent pe aceeasi verticala; mersul concomitent al mai multor operatori, este permis numai in zonele de creasta, pe vaile alpine sau pe traversari, cu maximum gradul I de dificultate, in care nu exista conditii de a efectua regrupari si asigurari intermediare sigure.

Art. 55. – Capul de coarda se va asigura intermediar la puncte fixe, cu o rezistenta de minimum 25 KN, dispuse la distanta c